«SAHİL İNŞAAT QRUP» MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİNİN FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ
Sahil İnşaat Qrup
ISTEHSAL BAZASI
Ünvan: Bakı şəhəri, Mir Qasımov küçəsi, 29

İstehsal bazarının sahəsi – 267 m²

Sahil İnşaat Qrup
Sahil İnşaat Qrup
Sahil İnşaat Qrup