«Sahil İnşaat Qrup» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin  fəaliyyət növləri

- Sənaye və mülki binaların tikintisi,sağlamlıq mərkəzlərinin tikintisi
- Yüksək mərtəbəli binaların tikintisi
- Sahələrin plpnlaşdırılması və torpaq işləri
- Drenajların qurulması
- Metal konstruksiyaların quraşdırılması
- Beton və dəmir-beton monolit konstruksiyaların quraşdırılması
(xüsusi beton işi istisna olmaqla)
- Yığma beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması
(iriaşırımlı və xüsusi konstruksiyaların quraşdırılması istisna olmaqla)
- Daşdan,kərpicdən və bloklardan hörgü
- Rəngsazlıq və bəzək işləri
- İzolyasiya,antikarroziya işləri
- Magistral su,qaz,konalizasiya və elektrik xətti çəkilişi
- Baş podratçı funksiyasın yerinə yetirməklə işin təşkili və ona nəzarət

 

Istehsal bazası

Ünvan: Bakı şəhəri, Mir Qasımov küçəsi, 29
İstehsal bazarının sahəsi – 267 m²